Creativity

Allan Broce

Art Director

Title Medium Date
: Mohawk Video Aug 08, 2002
: Pity Video Aug 08, 2002
: Lunch Video Aug 08, 2002

Copywriter

Title Medium Date
TNN: Pool Video Aug 16, 2002
TNN: Bar Video Aug 16, 2002
TNN: Blackjack Video Aug 16, 2002
TNN: Pool 2 Video Aug 16, 2002
: Pity Video Aug 08, 2002
: Lunch Video Aug 08, 2002
: Mohawk Video Aug 08, 2002

Creative Director

Title Medium Date
NFL Network: NFL Nation Video Feb 05, 2006
NFL Network: Tomorrow Video Feb 07, 2005
NFL Network: Space Raiders Video Oct 27, 2004
NFL Network: Hologram Al Video Oct 27, 2004
NFL Network: Human Verification Video Oct 27, 2004
NFL Network: Matt & Trey Video Nov 24, 2003
NFL Network: Robert Evans Video Nov 24, 2003
TNN: Summer of Pam Video Jun 26, 2002
TNN: Real TV Video Jun 26, 2002
TNN: Intro Video Jun 26, 2002
TNN: Slammin Video Jun 26, 2002
TNN: Cough Video Jun 26, 2002
TNN: Original Sundays Video Jun 26, 2002
TNN: Betor Video Jun 26, 2002
TNN: Laser Pen Video Jun 26, 2002

Creative Director/ Copywriter

Title Medium Date
NFL Network: Surgery Video Jan 04, 2007
NFL Network: Plaxico Christmas Video Dec 14, 2004
NFL Network: All Kinds of Time Video Dec 14, 2004
NFL Network: Tomorrow Video Feb 04, 2004

Creative Director/Writer/Executive Producer

Title Medium Date
NBC: Super Bowl Kick Off Promo Video Feb 06, 2012

Director

Title Medium Date
NFL Network: Surgery Video Jan 04, 2007
NFL Network: NFL Nation Video Feb 05, 2006
NFL Network: Plaxico Christmas Video Dec 14, 2004
NFL Network: All Kinds of Time Video Dec 14, 2004
: Pity Video Aug 08, 2002
: Lunch Video Aug 08, 2002
: Mohawk Video Aug 08, 2002

Producer

Title Medium Date
NFL Network: Plaxico Christmas Video Dec 14, 2004
NFL Network: All Kinds of Time Video Dec 14, 2004